Vælg det medlemskab der passer dig

Du kan vælge mellem Passiv, Aktiv eller Virksomheds medlemskab

Passiv medlem

Passiv medlemskab er for dem som mener Støtteforeningen Hjælp til Hjælp gør en forskel og hjælper udsatte og deres børn

Med dit medlemskab støtter du foreningens arbejde og forpligtiger dig ikke til at deltage i noget

Som passiv medlem kan du støtte med et årligt medlemskab på 50 kr.

Du er altid velkommen til at indbetale mere end 50 kr. i kontingent

Kontingentet indbetales til:
Danske Bank
regnr. 9570 kontonr. 13457921

Alle indbetalinger går til at hjælpe udsatte og deres børn

Har du yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til os

E-mail: kasserer@hjaelptilhjaelp.dk

Som passiv medlem har du ikke stemmeret på generalforsamlingen, men du er velkommen til at deltage i generalforsamlingen og har taleret

Aktiv medlem

Aktivt medlemskab er for dem som mener Støtteforeningen Hjælp til Hjælp gør en forskel og hjælper udsatte og deres børn og gerne selv vil deltage i det omfavn det er muligt

Du kan deltage i

  • Det som du har formåen, tid og lyst til
  • Du kan være med til at komme med ideer og nye tiltag
  • Du kan deltage i aktiviteter, arrangementer, kurser, indsamlinger eller møde og meget andet

Der er kun dig som kan sætte grænsen for hvor meget og hvad du vil deltage i

Støtteforeningens opgave er bl.a.:

  • Afholde aktiviteter og arrangementer
  • Afholde kurser
  • Ansøge fonde og puljer om midler
  • Afholde møder

Et års aktivt medlemskab koster 100 kr.

Du er altid velkommen til at indbetale mere end 100 kr. i kontingent

Kontingentet indbetales til:
Danske Bank
regnr. 9570 kontonr. 13457921

Alle indbetalinger går til at hjælpe udsatte og deres børn

Har du yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til os

E-mail: kasserer@hjaelptilhjaelp.dk

Som aktiv medlem har du stemme- og taleret på generalforsamlingen

Virksomheds medlem

DIN virksomhed kan være med til at gøre en stor forskel for udsatte børn og deres forældre, som er havnet i en sårbar livssituation, hvor de har brug for hjælp

Alle virksomheder bestemmer selv størrelsen på deres kontingent, men er minimum 500 kr. om året

Kontingentet indbetales til:
Danske Bank
regnr. 9570 kontonr. 13457921

Virksomhedsmedlemskab kan tegnes af alle virksomheder og virksomhedens logo bliver lagt ind på foreningens hjemmeside, hvis dette ønskes

Ligeledes kan virksomheder annoncerer i forenings medlemsblad som kommer ud til over 30.000 og hertil kommer det antal besøgende på foreningens hjemmeside og i foreningens mange Facebook grupper

Ønsker du yderlige oplysninger så skriv til os

E-mail: kasserer@hjaelptilhjaelp.dk

Vores CVR.nr. er 37 34 44 86