I 2019 var støtteforeningen heldige at få midler. Alle midler er blevet brugt til støtte og hjælpe folk på overførselsindkomst

Penge er modtaget i marts 2019 fra Metro-Schrøder Fonden

Julehjælp 2019 blev modtaget af Socialstyrelsen julehjælps pulje

Græsrodsfonden har givet midler for at støtteforeningen i samarbejde med Behandl os ordentligt har kunne udarbejde informations materiale til gavn for folk på overførselsindkomst