Cookies for Støtteforeningen Hjælp til Hjælp 

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp anvender cookies da det er nødvendigt for at hjemmesiderne kan fungere og du som besøgende kan finde de informationer du søger. Du bestemmer selv udover de nødvendige cookies, hvilke typer cookieinformation du giver tilladelse til.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp indsamler ikke besøgendes oplysninger ved brug af hjemmesider og sociale platforme medmindre den besøgende selv giver tilladelse.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp anbefaler besøgende til hjemmesiden at benytte ”Nødvendige cookies” og ikke andre cookies, da Støtteforeningen Hjælp til Hjælp ikke går ind for indsamling af oplysninger.

Hvorfor cookies:

Nødvendige cookies gør foreningens hjemmesider brugbare ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiderne. Hjemmesiderne kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Privatlivspolitik for Støtteforeningen Hjælp til Hjælp

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har foreningen vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan foreningen behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp behandler udelukkende personoplysninger for at kunne varetage foreningens formål jf. foreningens vedtægter. Støtteforeningen Hjælp til Hjælp behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har, når vi behandler dem.

Du finder den til enhver tid gældende version af Støtteforeningen Hjælp til Hjælp privatlivspolitik på https://www.hjaelptilhjaelp.dk/cookies-og-privatlivspolitik/

De frivillige behandler dine oplysninger efter instruktion fra Støtteforeningen Hjælp til Hjælp 

Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandling af dine oplysninger er:

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp

E-mail:  bestyrelsen@hjaelptilhjaelp.dk

CVR: 37 34 44 86

Hjemmeside: https://www.hjaelptilhjaelp.dk 

Henvendelser

Når du henvender dig til Støtteforeningen Hjælp til Hjælp.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp opbevare de oplysninger du sender til os pr. mail og telefon indtil disse ikke mere er relevante eller du selv beder os om at slette dem. Ved spørgsmål tilsendt foreningen bliver dine oplysninger slettet senest 3 måneder efter du har modtaget svar eller eller ikke mere er relevant.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp gemmer og indsamler ikke personoplysninger eller personfølsomme data over henvendelser der modtages pr. mail eller telefon.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp føre ikke aktiv, statistiker eller andet over indhold over henvendelser som indkommer pr. mail eller telefon medmindre du selv skriftligt giver tilladelse til det som du til enhver tid kan få slettet ved at skrive til foreningen. 

Medlemskab

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp behandler dine personoplysninger som du har givet foreningen i forbindelse med din indmeldelse og når du kontakter os omkring dit medlemskab.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp har kun brug for dit fulde navn, adresse, postnr., by, telefonnummer, mailadresse for at du kan blive medlem.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp benytter din mailadresse for at kunne fremsende dig nyhedsbrev og andre informationer vedr. dit medlemskab.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp opbevarer din mailadresse forsvarligt i foreningens mailkonto.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp opbevarer dine personoplysninger forsvarligt i foreningens kartotek.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp opbevarer dine oplysninger op til halvandet år efter kalenderåret for modtagelsen af din udmeldelse. 

Frivillige

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig og dit hverv som frivillig hos Støtteforeningen Hjælp til Hjælp. Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato, hvilke frivillig hverv du har påtaget dig, hvor og i hvilken periode og hvilke udlæg du skal have refunderet. Vi kan behandle billeder af dig fx til ID-kort eller hjemmeside. Når du logger på vores digitale løsninger, registrer vi login oplysninger, så du kan logges på, logges af efter inaktivitet m.v.

I visse tilfælde behandler vi cpr.nr.  til brug for indhentelse af børneattest samt udbetaling af godtgørelse.

Formålet er administration, udvikling og tilrettelæggelse af Støtteforeningen Hjælp til Hjælp frivillige arbejde; herunder at søge tilskud. Vi logger din adfærd på vores digitale løsninger af driftsmæssige hensyn og for at kunne hjælpe dig, hvis der opstår problemer.

Vi behandler portrætbilleder til brug for ID-kort, så fx deltagere i netværksgrupper, andre foreninger og klubber kan vide, at du kommer fra Støtteforeningen Hjælp til Hjælp. Vi anvender billeder med frivillige på vores hjemmesider, brochurer m.v., hvis billederne illustrerer Støtteforeningen Hjælp til Hjælp aktiviteter og brugerne kan se, hvordan kontaktpersonen ser ud. 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine oplysninger op til halvandet år efter kalenderåret for dit seneste frivillig hverv.

Bogføringspligtige oplysninger opbevares i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Billedoptagelser, hvor du har givet samtykke eller indgået aftale om, at vi kan benytte i en bestemt periode, opbevares til perioden er udløbet eller, indtil du beder os om at slette optagelsen, så billedet ikke anvendes fremover.

Oplysninger om børneattest opbevares op til 1 måned efter, at vi har modtaget svar fra politiet og 1 måned efter afholdt arrangement eller aktivitet.

Vi opbevarer oplysninger om deltagelse i Støtteforeningen Hjælp til Hjælp kurser for frivillige og konferencer op til 2 år efter afholdelse af kurset/konferencen. 

Videregivelse

Vi videregiver almindelige oplysninger til andre, hvis nødvendigt. Fx hvis en myndighed kræver dokumentation for antal frivillige, i forbindelse med lokalafdelingers samarbejde med andre organisationer, eller hvis der opstår en forsikringssag, der forudsætter videregivelse af personoplysninger til forsikringsselskabet. 

Medlemsblad

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp benytter din mailadresse til brug for at tilsende dig medlemsblad og andre informationer.

Du kan til enhver tid afmelde medlemsbladet og frabede dig informationer tilsendt.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp anvender dine oplysninger til administration af nyhedsbreve via foreningens mailkonto.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp behandler oplysninger om modtagere af medlemsblad og slettes hurtigst muligt og senest inden for en måned, hvis mailadressen ikke længere eksisterer. Udmelder du dig, afmelder medlemsbladet eller frabede dig informationer tilsendt, så slettes dine oplysninger hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Konkurrencer og lotterier

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp behandler dine personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mail, som du har givet os, når du tilmelder dig en konkurrence eller ved køb af lotterilodder.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp behandler dine oplysninger som bankregistrerings- og kontonummer du har givet ved samtykke til brug for udbetaling eller udlevering af lotterigevinster.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp anvender dine oplysninger til at administrere din deltagelse i konkurrencer og medlemslotterier.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp offentliggør navn og by på vindere af konkurrencer og trækningslister fra lotterier.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp opbevarer dine oplysninger om deltagelse og ved udbetaling eller udlevering af gevinster i op til halvandet år efter udtrækningen af vindere.  Oplysninger om deltagelse i lotterier slettes senest halvandet år efter kalenderåret for, at dit medlemskab er ophørt.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp opbevarer oplysninger som er bogføringspligtige i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører. 

Ansatte, konsulenter og freelance

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp behandler personoplysninger, som vi har modtaget fra ansatte og freelance for udførelse af opgaver.

Formålet er at administrere samarbejdet, indgåede aftaler, kontrakter og dokumentere betalingstransaktioner.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp behandler dine oplysninger som bankregistrerings- og kontonummer du har givet ved samtykke til brug for betaling af løste opgaver.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp opbevarer oplysninger som er bogføringspligtige i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp opbevarer kontaktoplysninger på ansatte, konsulenter og freelance, indtil vi modtager oplysning om ændring af kontaktpersoner eller ved samarbejdsaftalens ophør. 

Love og vejledninger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548#ida405f8e6-7595-478a-a612-6644f6665a5f

LOV nr 548 af 07/05/2019, § 167, § 168, § 169 og § 170

 

Fandt du ikke de oplysninger som du søgte, er du altid velkommen til at skrive til os

Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig på e-mail:  bestyrelsen@hjaelptilhjaelp.dk