Støtteforeningen Hjælp til Hjælp består af frivillige gerne gøre en indsats for, at indsamle midler der gør, at Behandl os ordentligt kan realisere og hjælpe så mange som muligt der er på overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet

Behandl os ordentligt arbejde består i at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig, almennyttigt, socialt, humanitært, og oplysende karakter og derfor ønsker Støtteforeningen Hjælp til Hjælp, at hjælpe til med dette

De frivillige arbejder ikke ”kun” med at indsamle midler igennem fonde og puljer, men også med at give en hånd med, så arrangementerne kan føres ud i livet

Støtteforeningen hjælper til med rigtigt meget. Det kan være lige fra at sørge for nøgle til bestilte lokaler, så Behandl os ordentligt kan komme ind

Der er frivillige som printer og hænger sedler op i lokalområdet før et arrangement

Der laves lister over fonde og ved højtider, hvor der kan søges om hjælp fx julehjælp, konfirmation eller ferie

Yderligere søges der penge til julehjælp og til porto/transport, så det er muligt at leverer julegaver bestående af brugt legetøj

Støtteforeningen har ansøgt fonde om midler, så Behandl os ordentligt kommer ud til borgerne i så mange kommuner som muligt

Støtteforeningen søger fonde til trykning af foldere som kan gavne selvskader når skaden er sket

Støtteforeningen søger derfor altid efter flere frivillige, da vi gerne vil lave endnu mere for de svage i samfundet

Antallet af folk som har brug for hjælp er stærkt stigende efter kontanthjælpsloftet er indført og vi har en formodning om at dette ikke stopper her, men at vi vil se endnu flere fattige og mere fattige i nær fremtid. Til den tid vil det ikke kun være arbejdsløse og syge, men også studerende og folkepensionister

Hvis der skal gøres noget for at afbøde den dårlige tildens, så skal vi til at tænke anderledes, stå sammen og hjælpe hinanden

Har du tid og lyst til at hjælpe os, så venligst kontakt os

Yderligere oplysninger e-mail: bestyrelsen@hjaelptilhjaelp.dk