Du bliver medlem af Støtteforeningen hjælp til Hjælp

Du kan blive Aktiv medlem
Hvad vil det sige at være aktiv medlem

  • Du er med til det som du har tid og lyst til
  • Du kommer gerne med nye ideer
  • Du hjælper til efter evne og formåen ved aktiviteter, arrangementer, møder, kurser, indsamlinger og lignende

Et års aktivt medlemskab koster 100 kr. Se din udløbsdato for dit kontingent på dit medlemsbevis
Meld dig ind som Aktiv medlem

Du kan blive Passiv medlem
Som passiv medlem har du ikke stemmeret på generalforsamlingen, men du er velkommen til at deltage i generalforsamlingen og har taleret

Som passiv medlem kan du støtte med et årligt medlemskab på 50 kr. Se din udløbsdato for dit kontingent på dit medlemsbevis
Meld dig ind som Passiv medlem

Virksomheder kan også blive medlem

Yderligere oplysninger e-mail: kasserer@hjaelptilhjaelp.dk