Fundraiser søges

Fundraiser søges

Drives du af at skabe resultater og brænder du for at hjælpe udsatte i Danmark.

Så bliv Støtteforeningen Hjælp til Hjælp første og nye fundraiser.

Løn:
Du tilbydes en kommissionsaflønning, hvor du får 10% af hvert enkelt tilsagn om støtte som tilfalder Støtteforeningen Hjælp til Hjælp.

Krav:
Der stilles ingen krav til erfaring eller viden på området.
Der stilles ikke krav vedr. medlemskab af foreningen eller krav om deltages i diverse aktiviteter.

Arbejdstid:
Du tilrettelægger selv dit arbejde ud fra hvornår det passer ind i dit studie eller arbejde.

Dine opgaver som fundraiser:
Opgaverne er som fundraiser at søge midler til konkrete aktiviteter, arrangementer, julehjælp og projekterer igennem fonde, puljer og donationer

Vi tilbyder:
Tilbyder dig en skriftlig anbefaling til dit CV

Der stilles til rådighed:
Redskaber som hjælp til at søge
Adgang til database over fonde og puljer

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp er en landsdækkende non-profit organisation som afholder aktiviteter, arrangementer og deler forskellige slags hjælp ud til udsatte og økonomisk trængte børn og familier.

Alle aktiviteter, arrangementer og hjælp finansieres via de midler som foreningen kan få gennem fonde, puljer og sponsorer. Aktiviteterne er sociale og humanitære og gennemføres af frivillige, hvor socialt udsatte og svage gratis kan deltage i.

Af humanitære aktiviteter afholder og uddeler Støtteforeningen Hjælp til Hjælp julehjælp, julearrangementer, maddeling til hjemløse, hjælp til konfirmation, så fremt der indhentes midler til disse formål.

De sociale aktiviteter er for børn inden for maling/tegning, miniature, børn bygger og udfolder sig kreativt ikke mindst digitalt, hvor de kan lære at lave billeder og animationer. De gamle værdier som at lave et håndarbejde eller andet gives også videre til børn og unge.

Foreningen vokser hele tiden, men det gør antallet af svage, syge og hjemløse også, så der er brug for flere og flere midler for at kunne tilbyde aktiviteter for ikke kun børn og unge, men også mange voksne har brug for hjælp.

Ideer som skaber projekter der skal være med til at skabe rum for børn og unge, de udsatte og svage som har det svært i samfundet og for at alle har mulighed for at være aktive og kreative uden at skulle betale kontingent eller andet, så de udelukkes for socialt samvær.

Støtteforeningen Hjælp til Hjælp ønsker at være økonomisk uafhængig, da vi tror på det frivillige arbejde som ikke styres af bestemte økonomiske interessegrupper, men at den frivillige 100% selv bestemmer over hvad den enkelte forstår ved frivilligt arbejde. Som dermed skaber glæde for den frivillige.

Udfyld formularen eller send os en mail til udvalg@hjaelptilhjaelp.dk